26 December 2014

Tio år sedan den fruktansvärda dagen som ödelade så många liv. Alla de som förlorade sina älskade, de som förlorade allt de ägde, de som förlorade sitt hopp, sin framtid, sin tro.
Alla som lyckats gå vidare, alla de som på något sätt hittat en skärva av tröst, de som funnit ny tillit och börjat lägga ytterligare bitar i livets komplicerade puzzle. Idag har vi ändock alla varit här, antingen på plats eller i tankarna...........

För oss började dagen med en privat ceremoni tillsammans med Lindas vänner på stranden utanför Orchid Beach Resort. Vi samlades och lyssnade till musik och diktläsning. Därefter skickade vi ut kratonger i havet med våra anhörigas namn.
Vi smyckade vår palm med blommor. Därefter åkte vi till templet Wat Bang Muang där vi har en egen plats i den buddistiska tempelmuren.

På eftermiddagen deltog vi i den officiella Minneshögtiden som anordnades av Svenska Ambassaden. Ambassadören Klas Molin, prästen Eric Stenberg Roos, Minister Åsa Regner talade. De anhörigas representant Sanna Barrljung läste dikter och fältartisterna bjöd på musik och sång. Allt mycket vackert och värdigt.