Bilder från besök på skolan under februari 2006
Fadderbarnet "N" tackar för gåvorna.
Indahjälpen skänkte Sverigebok till lärarna.
Här förevisas ishotellet.
Batiktillverkningen
Kulspel utanför matsalen. Klasserna köar till matutspisningen