Bilder från besök på skolan under januari 2007
Ingrid och Mrs Ladda Mrs Ladda förklarar om fadderbarnen
Gamla matsalen Nya matsalen
Interiör i nya matsalen Ett av elevhemmen
Elevernas garderob på bottenplanet av elevhemmet Betongborden på plats
Alla elever på skolan fick sin egen handduk ...
Varuhusen fick många besök Bland annat köptes flera cyklar
Sten, sax, påse en internationell lek Skoparad utanför lektionssalarna. I bakgrunden syns stranden
Engelsklektion med av volontärerna ...inte lätt alls!
Rast! Pojkarna valde fotbollsaktivitet
Flickorna valde att samtala Idrottslektion, där även en av hundarna får deltaga
Nya, ännu ej klara biblioteket
Foto: Anqi Lindblom-Ahlm och Ingrid Gudmundsson