Bilder från besök på skolan under januari - mars 2008
Indahjälpens fadderbarn
Ingrid och Mrs Ladda planerar inköp Inköp på lokala marknaden i Takuapa
Lekplanen framför gamla matsalen Indahjälpen kommer
Några av fadderbarnen är på plats Väntar ...
Alla får presenter från Sverige Godispåsen var det bästa!
Pingisborden repareras Indahjälpens nya betongbord har anlänt
Mrs Ladda är nöjd med nya kopiatorn
Nya fadderbarnen fick cyklar

Bilder från lektioner under tak och i det fria
Avslutningsfest med alla fadderbarn
Foto Ingrid Gudmundsson och Anqi Lindblom-Ahlm 2008