Bilder från besök på skolan under maj 2005
Anna med fadderbarn
Några av Ban Bangsak School's föräldralösa barn
Lektion pågår i årskurs 4
Ett av de provisoriska klassrum