Indahjälpen stöttar en skola i Khao Lak, Ban Bangsak School. Den ägs av staten och har återuppbyggts under 2005 till 2008.


Inredning och utrustning saknas fortfarande i en del byggnader. En idrottsplats utanför skolan är under anläggning och rabatter och planteringar börjar ta form.

Skolan tar även emot elever från sex angränsande och drabbade provinser. Nu går det cirka 800 elever på skolan i åldrarna 3-16 år. Av de elever som nu går på skolan är ca 600 föräldralösa på grund av tsunamin och saknar andra anhöriga som kan ta hand om dem. Dessa barn erbjuds även boende på skolan.

Hjälpbehovet på skolan är mycket stort. Viss inredning och utrustning av klassrum och sovsalar återstår. Även kostnader för utbildning och psykosocialt omhändertagande av de drabbade barnen kommer att kräva ekonomisk bistånd under en lång tid framöver. Se under indahjälpens insatser för att få information om vad indahjälpen gjort hittils.

Det finns cirka 25 lärare på skolan. Volontärer från olika engelsktalande länder hjälper till med engelskundervisningen. Alla elever som bor på skolan deltar i arbetslag med städning, tvätt och trädgårdsarbete före och efter skoldagen.

Bilder från 2009. Klicka här

Bilder från 2008. Klicka här

Bilder från 2007. Klicka här

Bilder från 2006. Klicka här

Bilder från 2005. Klicka här och här